.

Informacje logistyczne

Prosimy o świadome i osobiste podpisywanie listu przewozowego, a także sprawdzenie ilości i stanu  technicznego przesyłki. Odbiór przesyłki od kuriera bez zastrzeżeń, a następnie zgłoszenie jej uszkodzenia może spowodować odrzucenie roszczeń przez ubezpieczyciela i być argumentem do odmowy wypłaty odszkodowania. 

Jeśli zaistnieje konieczność wypełniania protokołu szkodowego, prosimy o wypełnianie go osobiście, a nie zlecanie tej czynności  kurierowi.  Taki formularz kurier ma przy sobie i jego obowiązkiem jest spisanie go wspólnie z klientem.

W przypadku uszkodzeń, prosimy o:

  1. zrobienie zdjęć uszkodzenia
  2. wypełnienie protokołu szkody
  3. Zgłoszenie tego faktu firmie lodziarz.pl wraz z przesłaniem w/w dokumentów na adres biuro@lodziarz.pl

Reklamację do firmy kurierskiej składa firma lodziarz.pl na podstawie prawidłowo wypełnionego protokołu szkodowego.

Reklamacje ilościowe należy zgłosić w czasie do 3 dni od otrzymania przesyłki. Zwracamy uwagę, że wszystkie przesyłki pakowane w magazynie oraz przed wysłaniem ich do klienta przechodzą szczegółową i monitorowaną kontrolę. Zapis z kontroli procesu pakowania przechowujemy do 7 dni.